Pirkimo-pardavimo taisyklės

 

Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems MB „Greitecha“ elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir MB „Greitecha“ sudaroma nuo momento, kai Klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus MB „Greitecha“ elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

Jei MB „Greitecha“  dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Klientui užsakytos prekės, MB „Greitecha“ įsipareigoja pasiūlyti Klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, MB „Greitecha“ įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Kliento užsakymą

Po to, kai MB „Greitecha“ patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos. Jei  Klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai MB „Greitecha“ raštu ar elektroniniu paštu info@greitecha.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Kliento galimybės naudotis www.greitecha.lt svetaine bus ribojamos.

MB „Greitecha“ įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

 Draudžiama:

  • kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško MB „Greitecha“ svetainės savininko sutikimo;
  • naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti MB „Greitecha“ sistemos veiklą.

    MB „Greitecha“ pasilieka teisę:

  • koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
  • riboti Klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
  • jei Kliento banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami. MB „Greitecha“ apie tai informuoja Klientą turimais kontaktais, o prekė toliau nebesaugoma;
  • asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

Klientai, pirkdami prekes MB „Greitecha“, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.